Beriz-021kid

بریز

متن آهنگ

متن آهنگ بریز (Beriz) از 021کید

[قسمت ۱: صفر بیست و یک بچه]
Wow, wow, wow
حرفو میگم تو رو، تو روت
گوه خورامون سکوت، سکوت
پشت سرمون دروغ، دروغ
Bitch [?] بعد، بدخواه میشه
Shake That

شهر که خلوت بشه غورباقه می‌کشه [تفنگ?]
راننده خدنگام فاز صاحب بار—

[قسمت ۲: امید ای بی ان]
روز میشه شروع غروب
Standoff دافا جلو club

Pound چیه؟ کوکام اینا ريالین
تا کام نگیری نمی‌فهمی چه خیارین—

آهنگ های بیشتر از 021kid

نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *