hiphopologist noskhe
&

داستان

متن آهنگ

متن آهنگ داستان (Dastan) از هیپهاپولوژیست و 021کید

کید

[قسمت ۱: هیپهاپولوژیست]
تا اکسترنی بودم سوبر
Uber میداد Nude دافم از آلمان
یه شب به رفیق پیچید بم پاس داد
در اومد از یه موئر Lil Durk یهو
دکتر حسابیه بدین نوبل
فن دارم جهادی سرچ کن گوگل
رپفارسی منو میزاره جلوم
من حتی پادگان بود واسم هتل
بندازیم هر جا میزنن پیکنیک
Hysteric میشن و همشون Nervous
میگه بریم بیرون میگم مگه پیکنیکه
میدونم چی میخوان از من دیگ میگ
سیخ نزده دید مارو کلانو
ستونم بزار توو جیب دخترا رو
اگه راه داشت رادار کن فرارو
نشد که گردن میگیرم پکا رو
رفیقم گردن گیرش خرابه
میگه امشبو اجازه بده دا
اگه ببرم ماشینو پارکینگ
Beretta دکی لو میره جاساز
میگم داش این دفعه رو حله
فقط حواست جمع چیزی نگی تو
چون سر کار بگیره فازمو
تو بگیر شماره حاج ولیو
آخه تویی که تخمات پیچیه
چرا همه جا میکنی حملش
کلان داره میشه بهم نزدیک
بده یه آدامس بجوام قبلش
پشتم یه دخی ، فیس شبیه آواتار
میگه بری تو من میام با بابام
یکیشون میگه تتو آرتیستم
بریم پاسگاه در میاد آمارام
سرکار به جون مادرم دکترم
توو ماشین آویزونه روو پوش پزشکی
سیسو نگا، درس خوندم بهشتی
سروان میگه تو هم مارو گرفتی
نشستیم هفت نفری تووی سمند
مامور مارو میدید میزد لبخند
معلومه کش نمیگیرم فوله
سیگار گذاشتم لبم با دستبند
اون توو یه فنچ کوتوله اومد بغلم
گفت گرفتنم با قمه روو کمرم
منم اون توو گفتم جرمم قتله
حداقل میومد به کله کچلم
صبح دادگاه ببینیم دم قاضیو
پروندمو خوندش گفتش این کیه
گفت خرخونو بفرستین پی بازیو
یه افه اون فنچه بعد خدافظی
راهرو یه فن دید منو استرسی
گفتم چه ترکی دادی با بزیو
گفت سلطان عاشق کاراتیم
فقط جون بچت کم کن اسکیو
گفت مارکتو گاییدی جانی وار
از بزی لی فیت دادی تا دیوار
صداتون پغی خودتون وازیوار
با یه ویدیو توو زمین والیبال
Cocky اعصابم Badass دشمنا
ولی با رفیقا، لوتیا خاکی
اون چاقالا نمیخوان دیسبک
با یه عکس میزنم سیس عمو جانی
Money ? بکسم با صفا
چون واس بالا اومدن نزدم لابی
ریشامون قرمز،بم بگو وایکینگ
چهره شمال تنم، پام نایکی

[همخوان : هیپهاپولوژیست]
توو جیبم آدامسه بغل پاسگام
میخوا کنه بو یه وقت نشه داستان
میزنم حساب بانکا hard cash
که نبره توو یه وقت نشه داستان
توو جیبم آدامسه بغل پاسگام
میخوا کنه بو یه وقت نشه داستان
میزنم حساب بانکا hard cash
که نبره توو یه وقت نشه داستان

[همخوان : هیپهاپولوژیست]
توو جیبم آدامسه بغل پاسگام
میخوا کنه بو یه وقت نشه داستان
میزنم حساب بانکا hard cash
که نبره توو یه وقت نشه داستان و
توو جیبم آدامسه بغل پاسگام
میخوا کنه بو یه وقت نشه داستان
میزنم حساب بانکا hard cash
که نبره توو یه وقت نشه داستان و

[قسمت ۳ : تونی وان کید]
Listen yo
بینم مسیرت خورده این گذرا
پس چند بار همو دیدیم توو وزرا
ها بی کمکو cash داره میرسه
زندگی میکنم لای این جملات
سر صب تعهد کرد آزادم
مث اینکه رخصت دادن علما
اسمم جاودان توو رپ مدت دار
درآمدمم دیگه نیست تومنا
داره میرسه Cash الان
پسی و قدیمی رفیقا دافیا جدید
صاب بار کانکته بی وکیل وصی
فلوم جادو میکنه اجی مجی
وقتی بودن بدخواهام درگیر
تووی اینستا و پستای چاخان
من واقعا داشتم رایم میکردم تا زیر پام یه پورشه ماکان
نیاد واینمیسم
هامOpp این
فک نکنم هیچکدوم حریف شن
اتاقم کثیفه ولی مشتی
میکنم توش یه کار تمیز جمع
دوس داشت منو بندازه قفس همش
کلانتری ۱۹۰
شکوندم در جلو رو با لگد
رپفارسی بم خورد حبس ابد
توو ون کرد دربند کلان
بخوام بگم خاطرات جوونیم
توو لندن لفظمم نیار

[همخوان : هیپهاپولوژیست]
توو جیبم آدامسه بغل پاسگام
میخوا کنه بو یه وقت نشه داستان
میزنم حساب بانکا hard cash
که نبره توو یه وقت نشه داستان و
توو جیبم آدامسه بغل پاسگام
میخوا کنه بو یه وقت نشه داستان
میزنم حساب بانکا hard cash
که نبره توو یه وقت نشه داستان و

آهنگ های بیشتر از Hiphopologist

موجود در:

نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *