021kid

021kid

در سال ۱۹۹۷ و در شهر تهران در ایران متولد شده است. این رپر فعال همانند دیگر رپر ها فعالیت گسترده ای را در این حوزه دارد و توانسته با فعالیت‌ های خود در این حوزه از سنین جوانی به محبوبیت بسیاری دست پیدا کند. به نظر می‌ رسد که هم اکنون او به کشور های خارجی مهاجرت کرده‌ است و در لندن زندگی می کند. بسیاری از رپر ها با توجه به شرایط نامساعد خود در کشور ایران و داشتن محدودیت های بسیار تصمیم می گیرند که به کشورهای خارجی مهاجرت کنند.

محبوب‌ترین آثار

آلبوم‌ها

آهنگ ها

CASE