Hiphopologist-x-God-Poori-Dastan
, &

داستان (OG Version)

متن آهنگ

متن ورژن اصلی آهنگ داستان (Dastan) از هیپهاپولوژیست و گاد پوری و 021کید

[قسمت ۱: هیپهاپولوژیست]
تا اکسترنی بودم سوبر
Uber میداد Nude دافم از آلمان
یه شب به رفیق پیچید بم پاس داد
در اومد از یه موئر Lil Durk یهو
دکتر حسابیه بدین نوبل
فن دارم جهادی سرچ کن گوگل
رپفارسی منو میزاره جلوم
من حتی پادگان بود واسم هتل
بندازیم هر جا میزنن پیکنیک
Hysteric میشن و همشون Nervous
میگه بریم بیرون میگم مگه پیکنیکه
میدونم چی میخوان از من دیگ میگ
سیخ نزده دید مارو کلانو
ستونم بزار توو جیب دخترا رو
اگه راه داشت رادار کن فرارو
نشد که گردن میگیرم پکا رو
رفیقم گردن گیرش خرابه
میگه امشبو اجازه بده دا
اگه ببرم ماشینو پارکینگ
Beretta دکی لو میره جاساز
میگم داش این دفعه رو حله
فقط حواست جمع چیزی نگی تو
چون سر کار بگیره فازمو
تو بگیر شماره حاج ولیو
آخه تویی که تخمات پیچیه
چرا همه جا میکنی حملش
کلان داره میشه بهم نزدیک
بده یه آدامس بجوام قبلش
پشتم یه دخی ، فیس شبیه آواتار
میگه بری تو من میام با بابام
یکیشون میگه تتو آرتیستم
بریم پاسگاه در میاد آمارام
سرکار به جون مادرم دکترم
توو ماشین آویزونه روو پوش پزشکی
سیسو نگا، درس خوندم بهشتی
سروان میگه تو هم مارو گرفتی
نشستیم هفت نفری تووی سمند
مامور مارو میدید میزد لبخند
معلومه کش نمیگیرم فوله
سیگار گذاشتم لبم با دستبند
اون توو یه فنچ کوتوله اومد بغلم
گفت گرفتنم با قمه روو کمرم
منم اون توو گفتم جرمم قتله
حداقل میومد به کله کچلم
صبح دادگاه ببینیم دم قاضیو
پروندمو خوندش گفتش این کیه
گفت خرخونو بفرستین پی بازیو
یه افه اون فنچه بعد خدافظی
راهرو یه فن دید منو استرسی
گفتم چه ترکی دادی با بزیو
گفت سلطان عاشق کاراتیم
فقط جون بچت کم کن اسکیو
گفت مارکتو گاییدی جانی وار
از بزی لی فیت دادی تا دیوار
صداتون پغی خودتون وازیوار
با یه ویدیو توو زمین والیبال
Cocky اعصابم Badass دشمنا
ولی با رفیقا، لوتیا خاکی
اون چاقالا نمیخوان دیسبک
با یه عکس میزنم سیس عمو جانی
Money ? بکسم با صفا
چون واس بالا اومدن نزدم لابی
ریشامون قرمز،بم بگو وایکینگ
چهره شمال تنم، پام نایکی

[همخوان : هیپهاپولوژیست]
توو جیبم آدامسه بغل پاسگام
میخوا کنه بو یه وقت نشه داستان
میزنم حساب بانکا hard cash
که نبره توو یه وقت نشه داستان
توو جیبم آدامسه بغل پاسگام
میخوا کنه بو یه وقت نشه داستان
میزنم حساب بانکا hard cash
که نبره توو یه وقت نشه داستان[قسمت ۲: پوری]
تختِ بالا
پروندش ناموسی
بقلی با نیسان زده به یه هندا
رو به رویی نمی‌دونم جرمش چیه
ولی اینجا صداش میزنن آناکوندا
خبری هم از کارد نیستش این تو
تیغ داغ کردم
تو لوله خودکار
تی وی کنترلش
دست قدیمیتراس
شبکه ورزش، لذت فوتبال
ساعت شد ده
وکیل بند شاکی
گفت مگه کری آخه مرد حسابی؟
نمیشنوی صدات میزنن تو بلندگو؟
پاشو برو میز ۳ ملاقاتی داری
رفتم تو پام
دمپایی یلی
دیدم حاج بهروز اومده با یه وکیل
تو این چند مدت دیدم چندتاشونو
ولی انگار این یکی بود جدید
گفتش رک بهم پرونده هاده
نه طرف پیداس نه داری شاهد
نمیخوام بهت بدم امید الکی
تا اینجای کار داش همچی پاته
حرفاشو زد
بهم ریخت سیمارو
گفتم آخه پفیوز میدونیم ما اینارو
سرو تهشو بزن بزار راه حل جلومون
لازمه که چرب کنیم سیبیلایه کیارو
گفت باید جلو بره همچی مرتب
بگیرم دادرسی مجدد
ببینم زیردست کدوم دادیاره
عیدیشو بدیم
بندازه رو غلتک
گفتم چندوقت
گفت باس ببینیم
شاید یکی دو ماه
گفتم اینم چیزی نی
مهم نی نیستم
پلنارو بچینید
ولی جلو‌ پخشه این ترکارو بگیرید
نزارید حاشیه بسازن اینستا
یونیورسال حساسه رو این موضوع
درزم نکنه
خبرش هیچ جا
سوژه ندیم به هیترایه گوزو
به آکیو بگو بیاره برام تسبیح
اینجوری مطمعن میگیرم تصمیم
وکیل بند مشتیه ولی باش بستیم
میگم رپکنم
میگه بخون مهستی
گفت این سربازِ از خودمونه
دمشو دیدیم
هواتو داریم
هر موقع تماس داشتی بود ضرور
بگو حالم خوش نی
که بری بهداری
فقط این پستش تو روزایه فرده
تایم تماستم باشه ساعت اداری
واسه اینکه پیش بره همه کارا سریع
اختیار تام بده بِم اگه روالی
اینجا تو قیافم من برا همه
یکی از این سربازا میدونم فنه
شب کش داغ میکنم برا مسعود
خال میکوبه با یه سوزن تبنه
روز هواخوریارو میکشم پلن
میدونم بیام بیرون همشون رلن
اینجا صدا میزنم من همه رو مشتی
ولی منو صدا میزنن بچه زیرنگ
افتاده تَره
هرکی که شروره
خفت می‌کنن آنتنارو شبونه
بد خیته این تو هیچیش خوب نی
ولی چه فشاری داره آب حمومش
میگذره دو ماه
روز دادرسی
باس همه خط شیم جلو بازرسی
میریم با یه مینی بوس دهتایی دادگاه
اینجا خوشحال میشن از خداحافطی
رسیدم دادگاه راهرو ها شلوغ
وکیلم گفت حل شده همه یه بند
گفتم چطور دادستان آشناس؟
گفت نه رضایت داده وکیل دم
گفت از اینجا به بعدش با ما نی
سیستمی جلو‌ میره‌ پروسه اش میدونی
نامه باس برسه به اداری زندان
دو سه روز دیگه نهایت بیرونی
تو همین حین
دیدمش دکیو
اونم دید پابند گادپوریو
گفت من گردن گرفتم یکیو
داستان چیه داش؟ گاییدی تو کیو؟
نشستیم رو صندلی فلزی راهرو
براش تعریف کردم استوریو
وکیلامون گفتن
اینجوری پیش میرید
شما باس بزنین حبس استودیو
گذشته دو روز
بیرونم الان
ولی نمیرن دیگه خواب چشام
خداحافطی نکردم اون تو از هیچکی
چون باید این بیرون باز خوار بگام

پوری

[همخوان : هیپهاپولوژیست]
توو جیبم آدامسه بغل پاسگام
میخوا کنه بو یه وقت نشه داستان
میزنم حساب بانکا hard cash
که نبره توو یه وقت نشه داستان و
توو جیبم آدامسه بغل پاسگام
میخوا کنه بو یه وقت نشه داستان
میزنم حساب بانکا hard cash
که نبره توو یه وقت نشه داستان و

[قسمت ۳ : تونی وان کید]
Listen yo
بینم مسیرت خورده این گذرا
پس چند بار همو دیدیم توو وزرا
ها بی کمکو cash داره میرسه
زندگی میکنم لای این جملات
سر صب تعهد کرد آزادم
مث اینکه رخصت دادن علما
اسمم جاودان توو رپ مدت دار
درآمدمم دیگه نیست تومنا
داره میرسه Cash الان
پسی و قدیمی رفیقا دافیا جدید
صاب بار کانکته بی وکیل وصی
فلوم جادو میکنه اجی مجی
وقتی بودن بدخواهام درگیر
تووی اینستا و پستای چاخان
من واقعا داشتم رایم میکردم تا زیر پام یه پورشه ماکان
نیاد واینمیسم
هامOpp این
فک نکنم هیچکدوم حریف شن
اتاقم کثیفه ولی مشتی
میکنم توش یه کار تمیز جمع
دوس داشت منو بندازه قفس همش
کلانتری ۱۹۰
شکوندم در جلو رو با لگد
رپفارسی بم خورد حبس ابد
توو ون کرد دربند کلان
بخوام بگم خاطرات جوونیم
توو لندن لفظمم نیار

[همخوان : هیپهاپولوژیست]
توو جیبم آدامسه بغل پاسگام
میخوا کنه بو یه وقت نشه داستان
میزنم حساب بانکا hard cash
که نبره توو یه وقت نشه داستان و
توو جیبم آدامسه بغل پاسگام
میخوا کنه بو یه وقت نشه داستان
میزنم حساب بانکا hard cash
که نبره توو یه وقت نشه داستان و

آهنگ های بیشتر از Hiphopologist

Nabz

موجود در:

4 نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *