Hipopologist-Jahadi
, &

جهادی

متن آهنگ

متن آهنگ جهادی (Jahadi) از هیپهاپولوژیست و سینازا و ایمانمون و جیدال

کَش دارم جُهودی
گَنگ دارم جهادی
شمال بام شده وینترفل
باید دریل بزنه رامین جوادی (گررر، پووه)
میرم بیرون اَ بازی (چی؟)
هیتر دوتا کمپیِ موادی (پووه)
رپِ فارس امسال اسکار
منم، شدم اصغر فرهادی (گررر)
راه میرم کله کچل توی گِتو
در دافا رو کارام، بالا شهر چِتو
واسم از مزرعه میاد کیلویی (چی؟)
دکتر شخم زد کُلِ مارکتو
می خوای کنی ناکارم
سایت نظام پزشکی بگیر آمارم
حتی واسه من بکِشین لشگرو
یه روز تاج و تختو می گیره داداشم (چی؟)
رو Snuffbox خط میشه کوکولی
می خوای بیای safe house باس بدی ورودی (ووی آی)
تو جیبم دارم چهارتا زن
مثل شیخ عربستان سعودی (ووی آی)
یتیم شد دریل از آژیر
بَک نمیدم من به خایه مال بواسیر
شعرام قَد نیما یوشیج گرفت
از شمال شدم مشاهیر، مشاهیر، مشاهیر (پووه)
برف دارم جهادی (ای)
دختر بامه جهادی (ای)
دشمن دارم جهادی
ولی گنگ، گنگ همرامه جهادی، جهادی، جهادی
برف دارم جهادی (چی؟)
دختر بامه جهادی (یو، چی؟)
دشمن دارم جهادی
ولی گنگ، گنگ همرامه جهادی، جهادی، جهادی

سی تا حوری توی هاله باز
رو آینه می پاشم بازم پودر
رپِ فارسی شده طالبان
جی دال جهادی میزنه شاه مسعود
میگن بخوری هرجا به اینا
درِ خونه باشه فقط پَرپاچه میاد
صدا بالا همسایه، سرسام زیاد
جیباش کَش، صرافه جی دال
ای، اومدم جهادی دایی (جهادی)
اگه ما الان این جاییم (الان این جاییم)
خایه شو نداری
هنرم ممنوعه مثل پناهی، دایی (پناهی دایی)
ما از اون روانیاییم (روانیاییم)
اَ اون مخ طلاییاییم
میدونه یه ایران داشم
ماها تیر هوایی داریم
مشکی تَنم، خونه نورش قرمز
گولاخم تو رپ مثل Bud Spencer
All Eyes On Me
چشما خیره ان هنوز روی استیج بهم
لِجنده G، بهش بگین بارنی
بپیچین بهش، شاید بشین کاردی
نداده منو توپ تکونم
سال پیش بگا دادم یه میلیاردی
گُنده خطم
رپِ فارس روشه رَدم
هفته پیش فوتش کردم
شمع سی و تو Rave هنوز شوگرمنم
مثل من پیدا نمی کنن حتی خوب بگردن
پَ بگو خوب بگردن
برف دارم جهادی
دشمن دارم جهادی
پشتم آدم جهادی
شما خیابونیم بشین جوادین، جوادین
کَش دارم جُهودی
سِیر من صعودی
اسطوره ایم فروغی
بخوای بیا بالا باس بدی ورودی، ورودی، ورودی (چی؟ یا)
دخترم تو جیباش دینار
من براش می گام این بیتا رو
می دونه کثیفه این کار
النظافة مِن الإيمان
ورسامَم پخش کفِ ایران
صدام اَ هر منطقه میاد
تولیدم همیشه بالاست
چه باشه کم، چه مصرفِ زیاد
بَرگ و پودر و قرص
رپ و پول و چُخس
شیش تا باهام میان
افتر خونه صبح
حرفا تو لفظ
حرفا من فکت
چون دیدم همه جوره شو
حبیب تی میگه بهم راکستار
واس کارمه و لباسام
میرسه از کاسا گانجا
Bomboclaat call me rasta
Been to the bandos
Been around Rambos
Pulling out shanks (shanks, shanks, shanks)
I rap what I live
I Been through shit
All I say is facts (facts, facts, facts)
Born in brighton
Grow up in t-towwn
Hustlaaa
Thats who I am
Cut that
Shut that
Bro maan
Enough with the cap
Lets get that bag
Let the mandem hate & that
Hissh, save that crap (save that crap)
No time for your lame ass chats
Like a quicky I came and banged
Oh shit, that slaps
On top in the game and stats
It ain’t for the fame & cash (it ain’t)
But money talks thats how it goes
Call me Dave Santan

گنگ دارم جهادی (گنگ)
شلوارم میاکی
بد هارم روانی (روانی)
لفظا من جهانی (جهانی)
هیت دارم میامی (میامی)
این کاره ام، پناهی
پاچین و دکتر و جی دال
رو بیت با هم سواریم
گَنگ دارم جهادی (گنگ)
شلوارم مَیاکی (میاکی)
بَد هارم، روانی (روانی)
لفظامم جهانی (جهانی)
هیت دارم میامی (میامی)
این کاره ام پناهی
پاچین و دکتر و جی دال (چی؟)
رو بیت باهام سواریم (سیناتزا)

میخوام Richard Millie ٫ Prada
مامان میشی یه روز proud of me
کف ۶ تا شمال بام
دافه میره میاد کارما نیست
جهادی توی frontline
میگیره شهر با کارام آتیش
نمیدم بت F من با G
نبودم تو گیم الان فیکس

دید با ما چهره ی شمالو Northface
دافه داد تو قورت دهنش قرصه
من میگم فکت، نمیگم کسشر
دکتر رپ میپیچه نسخه
میپیچه نسخه، میپیچه نسخه (ها، ها، ها)
پیش ما میگیرن کابلُ طالبان
با کارا میزنن هد مث داعشا
قبل این که واقعی شه دیدم خوابشو
فکاشون افتاد تو لاینام پانچه چون
داشتش سردرد واسه چند سال
اون پسر الان پیدا کرد راهشو
واسه برد اومد، نمیده باخت
الان جفت شیش اومد رو تاسشو

برف دارم جهادی
دختر بامه جهادی
دشمن دارم جهادی
ولی گنگ، گنگ همراهمه جهادی
برف دارم جهادی
دختر بامه جهادی
دشمن دارم جهادی
ولی گنگ، گنگ همراهمه جهادی

آهنگ های بیشتر از Hiphopologist

Hood

موجود در:

نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *