TROY - poori

TROY

متن آهنگ

متن آهنگ TROY از گادپوری

[اینترو]
بریم دادا
واو، پو پو پو
پوری

[ورس یک]
یه دور همتون رو زدم دیگه روونتون میره
شما که هنوزم تیمی توک زبونتون گیره
خرج هفتمتو میدم، فاتحتونم میخونم
فکر کردی گاد پوری اَمونتون میده؟
دل و روده دروغاتون میریزم روو زمین همین یه بار
همه بشن غریبه باهات
رپری یا * لیس علینژاد
توو کلمه غرق میکنمت و نی غریق نجات
آدم فروش نداره توو قبیله جا
یه مصرع از خودت زدم حرصتون دراد
شما که جنستون خرابه شده ذبحتون حلال
یه جوری که دل فنات الآن برات بشه کباب
بگیرش بیتامو طلا، گوشات نمیده بهت کفاف
لگنتو میشکونم روو زمین بشی ولو
زیر زانوهام میذارم سرتون رو مثل فلوید
خدا رپ فارس میکنه همه رو ترور
گلادیاتور هم باشی الآن جلوته یه تروی
آس و پاس و ناسپاس تیم جاکشا
جمع گادپوری کرده آش و لاش
گونه هاتون جوش میزنه روشون بکاره ماچ
رو زبونم ماشه داغ میذارم و رپفارسی هاج و واج
باخت میدی جلو من بتتو روی هیچ بستی
هر کاری کنی بازم نوچه هیچکسی
جز فید کردنت ندارم قصدی
روو سر گارسون خرد میشه پیش دستی

[کورس]
خوبتو میخوام دراومده اشکات
بی رحم تر از هشتاد، کز میخوره پشمات
تُوعونشو پس داد هر کی که منو نشناخت
بازیچه نشو اشکان
بی رحم تر از هشتاد، کز میخوره پشمات
در اومده اشکات
چوب خدا صدا داره
من بهت میگم، بازیچه شدی اشکان
چرا در اومده اشکات
بی رحم تر از هشتاد
کز میخوره پشمات
تُوعونشو پس داد هر کی که منو نشناخت
بازیچه نشو اشکان
چرا در اومده اشکات
بی رحم تر از هشتاد
کز میخوره پشمات
تُوعونشو پس داد هر کی که منو نشناخت
بازیچه نشو اشکان
چوب خدا صدا داره
من بهت میگم، بازیچه شدی اشکان

[ورس دو]
رد میکنم نخ و سوزن اَ لا لباتون
یه جوری که دل آزاده هم بسوزه براتون
شاهینم باشی کفتر میچینه پراتو
این دیگه دیس نیست، میشه آمپول هواتون
یه وجب روغنه روو آشی که برات پختم
تپسون چیه، بار کامیونه تخمم
هی به ما گفتن، هی به ما گفتن
روو هم همتونو میکنم من دراد کُفرم
گفتم، پُر بیا پُر میدم دستت
چلو قافیه میذارم جلوت گشنت شه
از پاهات شکسته، تا انگشت شصتت
اینجا قتلگاه رپفارسه، بن بسته
هیچکس رفت به خودتون دادین ترفیع
مثل مهدیار روو توییتر بکن تهدید
دندوناتو میریزمش مثِ دونِ تسبیح
برات پست بره 1500 تصویر
به پوری دیس دادی تو هم دیگه کافری
شناختمتون، دکمتونو زد قاف علی
خوراک یاکریم ها میشی اگه وا ندی
رپر میخورم، ندارم رژیم لاغری
اینم یه شکست، روو همه شکستات
خون روو صورتت میچکنه از دستات
پوست سَرتو میکَنم با وسواس
اه، خوردی به * قصاب

[کورس]
خوبتو میخوام دراومده اشکات
بی رحم تر از هشتاد، کز میخوره پشمات
تُوعونشو پس داد هر کی که منو نشناخت
بازیچه نشو اشکان
بی رحم تر از هشتاد، کز میخوره پشمات
در اومده اشکات
چوب خدا صدا داره
من بهت میگم، بازیچه شدی اشکان
چرا در اومده اشکات
بی رحم تر از هشتاد
کز میخوره پشمات
تُوعونشو پس داد هر کی که منو نشناخت
بازیچه نشو اشکان
چرا در اومده اشکات
بی رحم تر از هشتاد
کز میخوره پشمات
تُوعونشو پس داد هر کی که منو نشناخت
بازیچه نشو اشکان
چوب خدا صدا داره
من بهت میگم، بازیچه شدی اشکان

[ورس سه]
گاد پوری ول کن نی میکنه رندت
قناری، پسی میاد پس کَلت
میدم بهتون سر درد، چی بوده پروندهت
تجاوز با دارو بیهوشی به دختر عمه‌ ات
گفتم بهت، ته این بیف عین حقارته
تو که شاکی پروندت هم خونوادته
چیزی که از من میرسه چهل تا بیته
چیزی که از شما میره پرده بکارته
حرفام چِفت، بدون پِرتیه
پوست میکَنه، آبجوش کتریه
روایت خیالی اسلحه سازمانی چیه؟
اسکل همش کشیه، رِنتیه
اینور بریدن برای من دو سال
به جرم ساخت و ساز محتوا فساد
اونور بهم چسبوندن تو وصلی
یه مورد مدرک نزدن مثال
فقط فنام موندن کنارم
فقط فنام کردن باورم
از من فقط نفسام وصله
که اونم وصله به نفسای مادرم
موندم بزنید همه حرف ها رو
با تف سگ نجس نمیشه دریا
گاد پوری صدره، مونده روو عرش
دیساتون رو بدین بهم، باریکلا

[کورس]
خوبتو میخوام دراومده اشکات
بی رحم تر از هشتاد، کز میخوره پشمات
تُوعونشو پس داد هر کی که منو نشناخت
بازیچه نشو اشکان
بی رحم تر از هشتاد، کز میخوره پشمات
در اومده اشکات
چوب خدا صدا داره
من بهت میگم، بازیچه شدی اشکان
چرا در اومده اشکات
بی رحم تر از هشتاد
کز میخوره پشمات
تُوعونشو پس داد هر کی که منو نشناخت
بازیچه نشو اشکان
چرا در اومده اشکات
بی رحم تر از هشتاد
کز میخوره پشمات
تُوعونشو پس داد هر کی که منو نشناخت
بازیچه نشو اشکان
چوب خدا صدا داره
من بهت میگم، بازیچه شدی اشکان

[اوترو]
واو، همچنان بی رحم بدون زد و بنده
آسیاب به نوبت
آکی، واسه اینم یه تصویر بگیر

آهنگ های بیشتر از Poori

موجود در:

23 نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *