Hoomaan-Shahremoon
&

تقصیر شهره

متن آهنگ

متن آهنگ تقصیر شهره از هومان، آرون و آرمان میلادی

[مقدمه: کوروش وانتونز]
Hold on (Hold on)
(یکی دیگه میلادی)

[هم خوان: آرون]
(Yeah, yea, yeah)
دور ما همه منتظرن شب شه
صدامون همه جا هست، انگار رسمه
[?] عشق و حال به راهه، نمی‌شه
تهرانو گرفتم من با یه عطسه
دیگه واینمیستیم، بریدیم تسمه
-رسیدیم اینجا، واسه تو تَشه
بگایی، به من چه؟-
تقصیرِ شهره، تقصیرِ شهره

[قسمت ۱: آرون]
هدفو گاییدم، رسیدم اینجا
ندارم ترس، چون یکم تو این کار
می‌شه توی شهرمون play صدامون
Fix ـوmarket با هومان می‌گیریم
ـه، نیس مثِمون هیچ جاhit کارمون
می‌گفتن هیچی نمی‌شی تو این راه
Story Insta’ ،ـا بغلمbad B
Freeze ـامون میشنmusic الان رو
می‌خواستم شهرو، باها [?] کشور
پر شده همه جا دیگه از اسمم
ـتم خیش میشه با یه چشمکBaby
میگن که داستانِ من مث قصّس
شب safe ـا رو در میارم ازPack
ـَمsafe ـیَمOD آرمانم هست، رو
A$AP و منم bad girl ـمBaby
ـمface گلزارم، در میارم اَ

[هم خوان: آرون]
دور ما همه منتظرن شب شه
صدامون همه جا هست، انگار رسمه
[?] عشق و حال به راهه، نمی‌شه
تهرانو گرفتم من با یه عطسه
دیگه واینمیستیم، بریدیم تسمه
-رسیدیم اینجا، واسه تو تَشه
بگایی، به من چه؟-
تقصیرِ شهره، تقصیرِ شهره

[قسمت ۲: هومان]
(Yo, yo, yo)
همه بخونن، مثِ ما عمراً نمیاد
این یکی دو سال، عاشقم شدن خیلیا
تو آسمونا، میریم با سرعتِ زیاد
این روزا شدید، دارم به شهرت اعتیاد
ـامmusic نمی‌دونی چه حسیه، وقتی همه می‌خونن با
یادمه وقتی بچه بودم، واسه من مثِ یه خواب بود اینا
مامان دیدی الان هومان رسید اَ کجا به کجا، تو این ایران؟
Louis Vuitton بعد این که می‌کنم پام ،stage به زودی می‌رم رو
(Louis Vuitton, Louis Vuitton, Louis Vuitto—)

[هم خوان: آرون]
دور ما همه منتظرن شب شه
صدامون همه جا هست، انگار رسمه
[?] عشق و حال به راهه، نمی‌شه
تهرانو گرفتم من با یه عطسـ
نمی‌شیم، بریدیم تسمه pause دیگه
-رسیدیم اینجا، واسه تو تَشه
بگایی، به من چه؟-
تقصیرِ شهره، تقصیرِ شهره

[پل: هومان]
[?] کلی بگایی، بگایی
ـتbabe برا من راحت‌تر اَ توعه
شه shake ـو، [?] دارهweed می‌ریزه
Blunt Grape ـو توroll می‌پیچه
رسیدیم اینجا، واسه تو تَشه
شدی حرصی، حالتم بَده
تقصیرِ شهره، تقصیرِ شهره، تقصیرِ شهره

[پایانی: آرون]
Yo, yo
Don’t smokin’ [?]
Arown
(یکی دیگه آرمان میلادی)

آهنگ های بیشتر از Hoomaan

Ey Eshghe Man

موجود در:

نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *