Lancome-Isam

LANCOME

متن آهنگ

متن آهنگ LANCOME از آیسم

[مقدمه]
Yeah, [?]
Sheesh
آیسم، آیسم
Ayy

[هم خوان]
«می‌رم من هر جا توی این شهرا، می‌گه بِم: «جام دیگه بدجوری بیمس
«؟sea bass دافیه زنگ زد اون شب: «واسه شام هنوزم Toronto از
کلی حس دارم هنو به این شهر با این که ابراش بدجوری تیرس
هس lean ،sip بین حرفاش دو سه بار مک زد ولی باز تو لیوان چند

[قسمت ۱]
از، از دور دیدمش کلی حرف داشت بام، تنش بد آشناس
حرف گوش نده، باید شب فکر کنه تا بشه دستاش باز
Spa بریم تا ،Lancôme نمی‌ره یادم عطرشو، گرم و شیرینه اون
Vespa بودیم رو Lisbon اگه
Full charge Tesla ،Canada اگه نه
هر چی حس بود توم کردم چالشون
و cottage ات شب تو story دیدم
نمی‌ارزید به درگیری، خواهشو
کوبیدم جا مشت دافی رو بالشو
برام باز کرد سریع روبانشو
شب باهام بود، صبح بستم ساکشو
گرفت حرصت؟ بلدم راهشو
اشو rush ام حذف کرد video از تو
دلم واست قد یه سوزنه
امروزمه routine ،stress و Spa
یکم رد دادم جدیداً رو همه
هنوزم خالیه جا دستم رو تنت
کاش اسممو هیچ جا اون نبینه
«آرتا ام می‌گه که: «زندگی همینه
رفتی و من قافیه‌هام چفت‌تر شد
ولی تش واسه جفتمون بهتر شد

[هم خوان]
«می‌رم من هر جا توی این شهرا، می‌گه بِم: «جام دیگه بدجوری بیمس
«؟sea bass دافیه زنگ زد اون شب: «واسه شام هنوزم Toronto از
کلی حس دارم هنو به این شهر با این که ابراش بدجوری تیرس
هس lean ،sip بین حرفاش دو سه بار مک زد ولی باز تو لیوان چند

[قسمت ۲]
دیگه نخوابم وسط بحثش
ام هنو با عکسش gallery توی
ها رو بکنه وصلش dot همه
Backstage ببینه کی بوده با من تو
XO هات نبود text وقتی که ته
Escort رفیقام ریختن روم چندتا
یادمه baby هنو سلیقتو
Pesto با rigatoni دوست داشتی
عه business یه مشت دختر دورم واسه
اونم هرجور حساب کنی نیست مثلت
Postpone هام بعد تو plan همه
Moscow قلب من سرده، سردتر اَ
الان نیستم برام آسون
چرا؟ چون خط می‌دن بیست چهای دوستات بت
Hot tub تنها خوابیدی تو
Fucked up منم که
Roof garden تنهایی تو
:confess بذا بهت رک کنم یه چیو
«chocolate تر اَ dark ،عه dark همه چی»
TOM FORD می‌دونم دوست داری فقط تو
Ombre عطر من تلخه، تلخ‌تر از
Undo ای کاش بزنیم رو زمان
و scene نمی‌کنم یه miss تو باشی
Aprés می‌دونم لاک تو نباشه
Comfort یهو می‌رم رو sport از
Respect واسم کم نذاشتی پَ
ات text هنوزم خوشحال می‌شم من با
ده تای دخترام نمی‌شن نصفت
ات face تش می‌خوام خنده بیاد روی

آهنگ های بیشتر از Isam

Paris

موجود در:

نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *