121FD73B-B6D5-45EF-A153-92B64115B725

بیگ بنگ

متن آهنگ

متن آهنگ بیگ بنگ (Big Bang) از هیپهاپولوژیست

[Part I]
[مقدمه]
بعد مدت‌ها دکی کاگان
(Ki-Ki-Killer goin’ crazy)
Yo
(کا کا کاگان)

[قسمت ۱]
همه می‌خوان من بشن یا یکی دیگه
‫Trap می‌کردم D stu که شدم big S
‫یه تهران با خبر شده زدم pierce
بچه الان سخته برگردم پیشش
دافه بهم می‌گه: «بیا بکش دکی
ولت نمی‌کنیم بخوای ولش کنی
‫من و دوستام دوست داریم یه fresh دکی
‫بعدت ستاره ندیده تلسکوپی»
به ناچار
‫Rich شدم crime side
‫چپم نیست که آخرش drive-by عه
می‌کنید سعی، روم نمی‌ندازه سایه
اگ اینجام چون لا پام داشتم خایه
تو ویلان دود ما
هم بالان تا
سبلان، شادی
بچه اومد، شادی
بچه اومد، گل شادی
دوسم داره تهران
دوسم داره کپ
‫چون قدیم بودم deep
‫الان شدم dope
تو تهران غایبیم ما
الو صدات نمیاد
ما یه ساعته منتظرتیم، چرا نمیای؟

[پل]

‫متاع سنگ، big bang
After hang, big bang
‫متاع سنگ، big bang
Mandem hang, big bang

[هم خوان]
‫Cash میاد دلار دلار دلار
‫Change می‌شه تومان تومان تومان
‫Cash میاد دلار دلار دلار
‫Change می‌شه تومان تومان تومان
تومان تومان

[قسمت ۲]
‫هی می‌خوان پیک بیارن bad bitch هام
‫بَچ می‌گه: «ایست چرا خونسردی؟»
هر چی بزنم نمی‌فهمن اَ چشام
هیچ وقت نمی‌لرزه هیچ جا صدام
رلم با رپ همیشیگیه به شرف
مث رابطه همسایم با بو علف
همه یه ورن، من یه طرف
انقد رسیدم نیازی نی به هدف
تو خیالشون می‌خوان منو ببرن
‫IQ صد و سی و پنج تو head اَمه
اینا واسه هم می‌مالن همه جا
‫تنها چیزی که می‌لیسم paper اَمه
‫Verse بندازم می‌گیرید headache
‫نسخش اینجاست از شمال تا Quebec
نقشه رپ فا رو کردم تتو
‫بین یه مشت talk
Prison Break
می‌گی دروغه؟
با دروغ چی؟
دنبال پایان من، شروعشی
دنیا پلیس بد و خلاف کار خوب زیاد داره، تو بگو کدومشی؟
فتح شد چون بودم نابغه
سلامتی، سروش آدم سابقه
اولین کسی که واسط یه دوستیه
من و یه مشت لاشی خائنه

[هم خوان]
‫Cash میاد دلار دلار دلار
‫Change می‌شه تومان تومان تومان
روز توی روپوش کجام؟ کجام؟
شب ولی رو ماه، رو ماه، رو ماه

[قسمت ۳]
هنو پشت فرمون می‌شینم گاهن
‫با این که کلی driver بامن
دوستای نخالم حذفن آنن
شاه شدی قلبت باشه اَ آهن
‫Bad B عه پشتم می‌ذاره صفحه
‫ولی بم text داده قد چند صفحه
پیشت پشتم بد می‌گه به نفعه
‫Bf مفاشم می‌دونن تو کفه
‫تو trust داری؟ من trastu نه
آتیش زدم رپ فا، پلاسکو نه
احتیاط می‌کنم چون شناس شدم
‫Gang می‌کنن واسم ناشناس دورم
‫هیچ چیزی گولم نمی‌زنه، such as:
‫«Bitch میاد با دست، تکون می‌ده با ass»
ولی فرمولش می‌دونی که سادس
‫هر کی hater دکیه عقبش پارس
از تو خونم در میارم دلار
یه مدلی که کف کردن حضار
‫تو bitch باباتی، نداری بخار
بردامو ببین، برو بمون خمار
‫من بردن هست تو DNA هام
پس حق بده امثال تو رو بگام
شاید موقت بیارن بجام
‫یکیو، ولی fade می‌شه بیاد صدام

[هم خوان]
‫Cash میاد دلار دلار دلار
‫Change می‌شه تومان تومان تومان
‫Cash میاد دلار دلار دلار
‫Change می‌شه تومان تومان
دوربینا رو مان، رو مان، رو مان
شب تو اتوبان توبان توبان
روز توی روپوش کجام؟ کجام؟
شب ولی رو ماه، رو ماه، رو ماه، رو ماه، رو ماه

[پایانی]
دکتر رَ رَ رَ رَ رپ فا
Ta-ta-ta
‫(کا کا کاگا—)

[Part II]
‫[گذار: هیپهاپولوژیست و ?]
‫اَ استانبول برگشتم کف hood اَم
How we see that founded and where did you get money from?
The simple answer —

[قسمت ۱]
‫بهم می‌گن: «چرا عاشق تاجی؟»
‫از بچگی بودم fan استقلال
‫Gangster ایم که بچه باهاشه
‫بم بگو Léon The Professional
شاه زمین بخوره نمی‌میره
برم، جام نمیاد یکی دیگه
دنیا پر پلیس بد و خلاف‌کار خوبه
خودت باش یه چی دیگه
می‌گن: «آروم بگیر سروش
‫چند ماهه تنت نکردی روپوش»
ترکیب من و تو مث آب روغنه
من خلاف‌کارم، تو آدم‌فروش
‫مادرم می‌گفت: «اَ خوندنت عاصیم»
گفتم: «من دکتر رپ فارسیم
اگه بشکنه همه جاش چی؟
‫من نباس بذارم هیچ کم و کاستی»
من و کاگان همو داریم
نفروختمش سر پول و پاچه
‫تنها چیزی که بین من و blood ایم به هم می‌خوره
‫Shot scotch عه
‫(کا کا —)
می‌خواستم تخصص بگیرم تبریز
ولی یه ایران ازم می‌خوان تجویز
مامان نگران آیندم نباش
آب خنک می‌خورم مث دایی پرویز
‫Gang نمی‌شی با اسپانس دولتی
‫Gang تره از شما شهرام صولتی
این لات مجازیام پشت تلفنن
ولی باهاشون نداریم صحبتی
‫همه record ها رو زدم رنده
ولی دست خودم نبود، شرمنده
‫دوتا verse می‌ندازم دشمنا
‫Drill می‌رقصن، مرغ پرکنده

[هم خوان]
بوی کشمش، دیگ مسی
‫Hood اَم آرژانتین نیست، من مسی
‫ولی نیازی ندارم gun charge
چون حریفم نمی‌شه کسی
بوی کشمش، دیگ مسی
بیست و هفت دی می‌رسم بعد سی
‫حتی یه شبی قسمت شه gun charge
منو تو نمی‌بره کسی
Gang

[قسمت ۲]
‫Diss اَم می‌کنن چسناله خونا
یا شیش و هشتیای کونا
I’m a big dog
تو یه روباه
‫تتو زدی نگیر فاز Tupac
‫می‌دونستم می‌گیرم brand ها
‫نه بابام گدا بود، نه grandpa
‫هر جا می‌رم دافا می‌گن: «بکَن با»
‫تو باس gym بزنی شکم-پا
معروفم، دافت آشنا
‫پی level عه، نه عکس باشگاه
بام اَ قدیم خاطره داره
‫مث Kylie Jenner و Tyga
‫تخممن همه side هام
منتخب جهانم، تو سایپا
فرق بین من و تو واضح اس
‫McDonald می‌زنم، تو آیدا

[هم خوان]
بوی کشمش، دیگ مسی
‫Hood اَم آرژانتین نیست، من مسی
‫ولی نیازی ندارم gun charge
چون حریفم نمی‌شه کسی
بوی کشمش، دیگ مسی
بیست و هفت دی می‌رسم بعد سی
‫حتی یه شبی قسمت شه gun charge
منو تو نمی‌بره کسی
Paow

[پایانی]
Pa-pa-paow
دکتر رپ فارسی
‫رو beat کا کا کاگان

آهنگ های بیشتر از Hiphopologist

موجود در:

نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *