Tiem - Ey

Ey

متن آهنگ

متن آهنگ ای (Ey) از حسین تی ام

تی ام تکی میتازونه نمیخواد تیم
لش خار و مادر دستم یه لیوان لین
فازم اوپن مایند ولی یه ریز تاکسیک
یه مرحله قبل اوِر اِپیستاکسی

تی ام تکی میتازونه نمیخواد تیم تیم
لش خار و مادر دستم یه لیوان لین لین
فازم اوپن مایند ولی یه ریز تاکسیک
یه مرحله قبل اوِر اِپیستاکسی

حرفاتون اشناس برام
تا خوندمش وایستاد زمان
کفشاتو در میارم از پات لا زمان و لا مکان
با وقار و با حیا
لاتیمون پره نامرام
میکشم زیر پاهات میای رو زمین داش با دماغ
جنگ جوی بی خایه من ندارم ترس از مردن
سنگینه قلمم برات دارم انگیزه ی کشتن
دوست و دشمن خالی کردن پشتمو تنهام النا
ولی هیچکدومشون نشدن مانع رشدم
هرجا برم بام پول
دوده هیز میاد از ساندروف
کارام مثبت ۱۸ سانسور
تهران مال منه اب کون
بغلمه حسام
میکنم با قلم قصاص
به نشونی نیاز ندارم
شناسه صدام
چشا خطه چینی نی
کتات بازه زیر بیلیطی
پریم تا بی نهایت بگو داشی infinity
زدم از ریشه هرچی ساختید
یه ورم چتام میشه پابلیک
تک به 15 دنبالتیم این تیم راگبی

ترندم امسال
Ey
بکم دوتا هیکلی LeBron James
Ey
ترندم امسال یک
میده هی انگیزه طهران بم
Ey

سرش گرده سوخت تو جنگ
بیست چهاری پی فورمولم
دوتا منطقه بیا پایین همه کونده پرو ان
انقد زدم زیرش همش کبوده چشام
بگو کی قد من پول زد به جیب از کف طهران
نون خایم و میخورم تو خایه باباتو
یه عمر تحت تعقیب بودم الا ثمره بهم داد
دنبال یخه برا کدی کف خواب تر از کروکدیل
میزنم دود کنی ابنه ای تو مثل لوکوموتیو
تیرو دیدی بدورویی در میادش پولوخوریت
انقد فته میخوری از فردا بری جودو اوبی
تیر میزنی هوایی حاج تی ام خل روانی
پسی خور تیممی کت وا میکنی مجازی
دستم دوتا کارده
چسب زخمه فاز بانده
کل تیمم دستش چوبه داداش انگار اوالانچه
تردم کردن دادن بهم پروندم و با اشک
زهرم و میریزم وایسادم تو بازی تا تهش
روز بردم میخندم از ته دلم با اشک
کشیدم به بیراهه ها شرمندتم مادر
بستم رویه بردم تکی پیش میبرم تخسم
اینستا که همه لاتن چند نفرو کشتن
گفتم تکی هاردم ولی بام میادش قبیله
گزشت از تایم مصرفم هرچی زدم پریده
الا با قلمم میچرخم تو هوا سفینه
کسی شدم که هرکس و ناکس نده فریبش
تشنه به خونم محکومم پرچم و بکوبم
خونتون حلال حتی تو سلولم بخونم
گاییدم خار رویامو رسیدم به سقفش
دورم ادم دارم پر تر از سپاه و ارتش
نا رفیق نداریم اینجا همه داداشیمن
هرکی پشتم بزنه پس سزاوار مرگه
لوکم زیر پونز
تا میخونم میرم تو حس
دورم پره ادم اومدم به قصد جونت

نمیرسونه بهم صدمه جنده
دشمن فرضیتم واسه مصرف جنسه
دوزتون رو سه کامه من سه تا رول بالانس شم
تو نیم ساعت میپیچونن ۷ دفعه پیپر
میبینم ترس و تو چشات
میاد رو فیست کونه کارد
جنس یه سال محلمون داش سیفه خونه ما
تی ام فست تر از فراری
صبح و ظهر و شب بگایی
انقد قلمم گزاشته کونتون گرفت هپاتیت
کارام کون به کون ()
رفیقام تو پاپه لاتین
اسراط جنگه کیرته
طهرون شناسیم

ترندم امسال
Ey
بکم دوتا هیکلی LeBron James
Ey
ترندم امسال یک
میده هی انگیزه طهران بم
Ey

ترندم امسال
Ey
بکم دوتا هیکلی LeBron James
Ey
ترندم امسال یک
میده هی انگیزه طهران بم

آهنگ های بیشتر از Tiem

موجود در:

نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *