اعتماد ندارم بت

متن آهنگ

متن آهنگ اعتماد ندارم بهت از دورچی

Maloom ni kojaii
Mordam a jodaii
Badjor mondam daghon
Daghonam khodaii
Malom ni kojaiio
Kodom harfet raste
Enqadam doroqam nago khodaii
Malom ni kojaiio
Malom ni chete
Harf bezan ba man
Enqad nakon hey gerye
Etemad nadaram bet
Etemad ndrm bet
Bad bijanbe
Ye deyqe be hale khudetamet
Nemishe gozasht

Malom ni kojaii
Malom nabod tahala
Nemikone hich daroiiam mano arom
To malome kujaii?
Malom ni kojaii

Etemad ndrm bet
Bad are bijanbe
Bad nadashtiam janbe
Bad nazashti begam
To badjor karet jamo
Man badjor karam lange
To badjor halet khobo
Man badjor delam tange
Chie mage?

Malom ni kojaii
Azin bebadam
Dige nmiporsam kodom gor moraii
Badjoram khord shod qororam a balat
Yee alan malom ni kojaii
Man alan arom nmitonam jaii
Tanha nmiramam jaii
Badjor daghonam
Daghonamam khodaii

Nadaramam etemad bet
Etemad khodaii
Nakonatam etemade
Etemadam mage dari?

[part II]
"sami shoot em with a glocky"

Qadramo nadonesto
Bad shodm engar stop
Qadramo nadonest
Bahone heeeeey aword bahone
Qadramo nadonsto
Hamash stop shod
Zendegimo bade to
Hamash dadan qol behem casho
Badet hamash stop shodam engar
Slow mire zendgim karaam badjor giro
Hey kondo kondtar shodm alanam
Badet mondam hanoz zazaam zade shod
Nmidonm taaah k nadare
Harchi bashe bazam zadam ta tahesho

Qadramo nadosnet
Alanm mondm khune
Pisham mondam alanam
Saret daram boone
Hey bgiram bahonato
Hey bgiram boone
Halam mamolan namamole
Qabln nabod kiramam
Bere ye mahmole
Dargire to mondamam
Dargire golole
Ghadre ye goole
Zadi zire gholet
Badjoram bad gholo
Nadadamam betam
Man ye …… kardam gholo
Hey bgiram azat
Hey mashrob nadam peyko
Peyk nakeshe mokhamam
Bram qolop qolop
Hey begiram gholo
Hey ye deyghe man mondam bad
Badjor grft delo
Pas zadan maro
Yeye a zehnam boro

Bad gir karde to galom
Bad mondam to barf bazi
Bad mondamo velo
Nmisham harkari
Dari nazan tello
Hey bokhoram mast
Enghad ke bezanam telo
Nagiram mobilet
Nagaiidam oon tello
Hey bezane be man
Shab naram az khone o
Hey harshab reserve konam yejaam hotelo
Bemonam hey yeja
Hey tamom she bottleam
Heeey tamom she bottleam
Batel shode eshghe ma
Eeey bad …….. tarin eshtebah

آهنگ های بیشتر از Dorcci

Ook!

PAINFUL LOVE

موجود در:

9 نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *