Dalu-Chills

Chills

متن آهنگ

متن آهنگ چیلز (Chills) از دلو (Dalu) و اموی (Emvi)

[Part I]

[مقدمه]
(Yeah, phew)
(Sounds mad baby)
(EMVI)
([?], cute)
(Yeah-eh)‫[قسمت ۱: دلو و Lana Rhoades]
‫دلو کل hood اش gang عه
(Sheesh, sheesh)
‫Hook اشم slang عه
(Sheesh, sheesh)
‫این bitch عه مثل هرمزه
(Hahaha, haha, yeah, yeah)
خودش می‌گه تنگه
(Ha)
(Hey Rocky)
‫تو حسابم داره بیشتر می‌شه صفر و comma
(Comma)
‫برا شما cop ها
‫(Cop ها)
برا ماها جاما
(Phew)
‫ما می‌خونیم برا roads
‫اینا برا Lana
(Ahh)
‫می‌گن نکردن snitch ولی خب they’re gonna
(Gonna) Gunna (Gonna) Gunna (Gonna) Gunna (Gonna)
‫رو لبام ‘Mariju
(Phew, phew, phew)
من با دستمال یزدی میام اینا با باندانا
(Baow, baow)
خیلی وقته دورم از حاشیه و داستانا
‫حتی تو concert برام مهم نیست صدا drum ها
(Yeah)
‫دیگه beef ن‫می‌کنم با این [?] ها
(Uh)
(Phew, phew)
«‫می‌رونم بچّم شاگرد خوابه می‌گم: «لالاییا لالایی ها
(Let’s go)
‫به ما رسید می‌گن: «مریضی» همه، حالا شده flex عه Malaria
(Shee-shee, sheesh)
Yeah
‫یه گوش در یکی دروازه حرف bitch ها رو
(Sheesh)
یاد گرفتم دور بندازم همه حسّا رو
(Yeah)
‫حالا grade ام S عه، توام باز کن چشا رو
‫Catchy نمی‌شی بت بدن همه s ها رو
‫حرف پشتم زیاده برام مهم نی bullshit ها
‫من تکی اومدم بالا، نه مث این pet ها
‫دورم فیش واریزی بیشتره از fishnet ها
‫این روزا cash ها میاد بیشتر از bax زتا
‫Cup ها lean ای، poppin’ pills
‫با martini, fuckin’ bears
‫خودم chill ام، verse ها hot، به همه می‌ده fuckin’ chills
‫من و ام وی nuts ایم، داشی با دم شیر بازی kills
‫منو diss می‌کنن shot هاشون سبکه حاجی cheers

[Part II]

[قسمت ۲]
من قبل ای که بشناسنم بودم رو بیتا
(Yeah)
‫قبل ای که بشناسنم می‌شد رو hit ها
(Phew)
‫قبل این که بخونم و همه بگن: «Ooh»
(Ooh)
‫Party می‌کردیم با رفیقام تو سویتا
(Sheesh)
رو پا خودمون بودیم ماها از زیر سن
(Gang)
‫قبل ای که hustler ای تو ایران بشه trend
‫با داشیا رویاپردازی می‌کردیم کف hood
(Brrr)
‫خوب می‌دونستیم limit ما نداره end
(Not done)
‫پر lean شده توی cup ها
‫برا ماست همه cup ها
‫Foot fetish عه یا daddy issues
(Haha, haha)
‫بچّه بهم می‌گه papa
‫Pussy شدن همه opp ها
(Phew)
چیزیم ندارن لا پا
(Pussy)
‫اینا net نباشه نیستن صد رحمت به online shop ها
(Paow, paow, paow)
‫رو دلوعه کلی Lens
می‌خوان بندازنش اونو رو جنس
‫ولی عیب نداره، نیست Tory Lanez
‫Serial ها نمی‌گن بهت راست، این جا نمی‌مونه برات Friends
‫آدم عوضیا می‌شن عوض، همون طور که dollar ها می‌شن change
(Sheesh)
‫تن کل اکیپ drip عه
‫دهن کل اکیپ keep عه
(Phew)
رفیقام می‌زنن کاشته گل
‫تو هر چی گل می‌زنی cheap عه
(Let’s go)
‫داشیا حرفامو می‌خونن، انگار مسابقه lip sync عه
‫Bitch عه اومد برا one night stand، تو public پز می‌ده fabric عه
(Haha, haha, haha, haha)
‫Broski ها بسته می‌دن دست مشتری بیشتر از پست‌چی‌ها
پلیسا رد می‌شن از کوچه، درمیاد صدای دزدگیرا
مارو دست‌بند می‌زنن، شما رو می‌خوان برا پاره‌ای از توضیحات
(Ops)
‫بیست و سه سالم بیشتر نیست و باهام رفتار می‌کنن مث OG ها
(Paow, paow)

آهنگ های بیشتر از Dalu

نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *